Panoraaminen digiröntgenkuva

Panoraaminen digiröntgenkuva

Panoraamiset röntgenkuvat digitaalisessa tai perinteisessä muodossaan.

Ortopantomografia, toisela nimeltään panoraaminen röntgenkuva on röntgentekniikka jossa yhdessä kuvassa on kokonaiskuva koko suusta, kaikista hampaista ja suun alueesta. Täten siitä on paljon hyötyä diagnoosien tekemisessä.

Ortopantomografian rooli diagnooseissa on keskeinen, sillä se on kätevä apukeino suun alueen hoidossa. Yleisesti ottaen ortopantomografia on muodostunut rutiininomaiseksi tavaksi hammaslääketieteessä, ja sen arvo diagnoosien tekemisessä on osoitettu kerta toisensa jälkeen suureksi.